LA DIETA, PUNTAL DE LA SALUT

El Departament de Dietètica i Nutrició mèdic del Centre, basa els seus
fonaments, en casos personalitzats, en la pèrdua ponderal de pes i en l'educació
alimentària del pacient. evitant així, possibles alteracions per la salud : problemes
cardio-vasculars, colesterol, diabetis, etc....,
En el nostre centre sempre tenim en ment els principis de la " Dieta Mediterrània ". Alimentar- se de forma saludable i mantenir- se actiu físicament són
dos dels factors vitals per la salut.

La nostra pràctica, és individual en cada pacient: edat, sexe, patologies, esport,
activitat física, etc..., donant un enfoc en cinc punts de gran importància:

  • Proves específiques: analítiques, estudis alimentaris...
  • Reeducar hàbits alimentaris i potenciar l 'esport
  • Normalitzar pes .
  • Remodelar cos,( mesoteràpia, etc..)
  • Donar eines al pacient per evitar efectes col.laterals,com podria ser el temut "efecte rebot".
En definitiva, la Dieta Mediterrània, és el millor dels tractaments amb Dietoteràpia, reconegut per la
UNESCO, com el tractament més sà i equilibrat, ja que els nutrients són els més útils pel bon
funcionament del cos. És tracta d' un " estil de vida" que, segons estudis científics recents: " aporta una qualitat de vida del 30% superior a qualsevol altre tractament de Dietoteràpia"

Comentaris