PODOLOGIA ESPORTIVA

El peu sens dubte, pateix moltes situacions d' estrés durant la pràctica esportiva que amb una bona prevenció i un estudi biomecànic adequat es podrien evitar. Els podòlegs són els professionals de la salut que realitzen aquests estudis, fent exploracions en sedestació , estàtica i dinàmica, i si cal complementant aquesta informació amb altres probes diagnòstiques ( R.M, Tac...etc..), per arribar a un bon diagnòstic.És possible tenir una petjada en estàtica diferent de la dinàmica?

Sí, les cadenes musculars de l'aparell locomotor així com la pròpia morfologia anatòmica influeixen de diferent manera durant l' estàtica o la marxa.Com es cataloguen els pronadors i els supinadors?

El nostre peu prona i supina constantment en dinàmica, ja que són moviments que permeten la total adaptació del peu a les irregularitats del terreny. Un excés o manca de pron-supinació pot provocar lesions al aparell locomotor evitables amb el diagnòstic fet sempre per  un professional de la podologia  i la posterior realització  d' uns suports plantars  o bé d' un tractament fisioterapeutic adequat.
Quin és el calçat més adequat per al a pràctica esportiva? 

Dependrà del tipus d' esport, el terreny a trepitjar, els moviments durant la pràctica esportiva, etc.. És important no utilitzar calçats que modifiquin el nostre recolzament podal a no ser que un professional qualificat d' àmbit sanitari (podòleg) aconselli la seva utilització després de realitzar una visita diagnòstica que orienti a fer servir una sola neutre o d' altre tipus.

Comentaris